X

Oefeningen voor schouders

Anterior Deltoid is het voorste deel van de deltavormige spier.
Functie: voorwaarts heffen van de arm of anteflexie.

Lateral Deltoid is het middelste deel van de deltavormige spier.
Functie: dit deel van de spier heft de arm zijwaarts (abductie)

Posterior Deltoid is het achterste deel van de deltavormige spier.
Functie: achterwaarts heffen van de bovenarm. Dit noem je retroflexie.